O autorze

Grzegorz Kłosowski

Grzegorz Kłosowski (malarz, ur. w 1952 r) i Tomasz Kłosowski (niedoszły naukowiec, a potem dziennikarz i fotograf, ur. w 1949 r) stworzyli oryginalny, rodzinny tandem. Wspólnymi siłami poszukują w przyrodzie polskiej tego, co jeszcze dzikie, nieskażone, zachowujące regionalne oblicze. Stąd ich ulubionym środowiskiem są bagna, piaszczyste pustkowia i pastwiska nad rzekami (Bug, Narew, Wisła), pierwotne lasy. Zaś motywem przewodnim, obok pejzaży takich okolic, są żyjący tu dzicy przedstawiciele fauny. Dlatego bohaterem jednego z ich albumów stał się żuraw - ptak uważany za symbol istoty dzikiej, kryjącej się przed człowiekiem w niedostępnych bagnach. Ale również dużo energii poświęcają czworonożnemu, potężnemu mieszkańcowi bagien - łosiowi. Wśród ptaków mają kilku faworytów, ustawicznie tropionych i podpatrywanych aparatem. To choćby ginący kulon - mieszkaniec piaszczystych nieużytków, kulik wielki z dzikich łąk i torfowisk, jego sąsiadka -sowa błotna, czy wreszcie mało znane i rzadkie gatunki skrzydlatych drapieżników - orliki i błotniaki.

Tomasz Kłosowski

Obaj fotograficzni łowcy różnią się uzdolnieniami i upodobaniami. Domeną młodszego, Grześka, jest manualizm i technika, starszego, Tomka - pióro i gawęda. Pierwszy więc głównie robi zdjęcia i opracowuje je technicznie, drugi robi coś ze zdjęć - obmyśla i komponuje albumy i pogadanki. Pierwszy więcej czasu spędza w terenie i ich pracowni, drugi - przed publicznością, w redakcjach i w studiu TV. Trudno o lepszy sposób na uzupełnianie się. Łączy ich natomiast spojrzenie na przyrodę i umiłowanie nastrojów natury, bez których oddania zdjęcia wydają się obu autorom mało warte. Przy czym pierwszy woli "brać na muszkę" obiekty mniejsze, ale ruchliwe - czyli głównie zwierzęta, a drugi większe - całe środowiska, a także zjawiska niebieskie - chmury, błyskawice, śnieżyce, szadź, co koresponduje z jego zainteresowaniami kosmosem. Zatem w albumach i pokazach obu braci spotykają się wizerunki zwierząt z obrazami ich środowiska. Dlatego, obok monograficznych prac o żurawiu, bobrze czy bocianie, mogą sobie pozwolić na kreślenie w jednym albumie obrazu całej polskiej przyrody.

Do chwili obecnej bracia Kłosowscy wydali 11 albumów, z czego cztery poświęcone są wyłącznie ptakom: "Ptaki Biebrzeńskich bagien", "Bocian polski ptak", "Żuraw ptak nadzieji" i "Biebrza ptasi raj". Bardzo wiele ich zdjęć jest również publikowanych w różnych czasopismach, kalendarzach, folderach, przewodnikach itp, oraz w albumach zbiorowych.

Posługują się zarówno techniką analogową, obecnie głównie w pejzażu, jak i coraz częściej cyfrową - w zdjęciach reporterskich.

Kontakt

Pobierz informację jako: Wizytówka

Artykuły